Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

Σήμερα οι αποφάσεις σε Εθνική-Eurobank

Η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank συγκαλούν σήμερα τα Διοικητικά τους Συμβούλια με θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Οι δύο τράπεζες σημειώνουν ότι θα ανακεφαλαιοποιηθούν πλήρως και ανεξάρτητα η μία από την άλλη. Πάντως και οι δύο τράπεζες τονίζουν ότι θα επιδιώξουν να καλύψουν το ποσοστό της ελάχιστης συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα (10%) προκειμένου να αποφύγουν την πλήρη ανακεφαλαιοποίησή τους από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Mε τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της σήμερα προωθεί η Εθνική Τράπεζα τις διαδικασίες αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, που πλέον θα πραγματοποιηθεί ξεχωριστά από αυτήν της Eurobank. Με βάση το χρονοδιάγραμμα, το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας θα προτείνει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης την Τετάρτη με στόχο την έγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της. Σύμφωνα με τα όρια που έχει θέσει η Τράπεζα της Ελλάδος, η Γενική Συνέλευση θα πρέπει να έχει αποφασίσει εντός του Απριλίου, ώστε να αρχίσουν αμέσως οι διαδικασίες της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία με τη σειρά της θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός του Μαΐου ή το αργότερο εντός του Ιουνίου.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που είχε δημοσιεύσει η τράπεζα τον Δεκέμβριο, οι κεφαλαιακές ανάγκες της ανέρχονταν σε 9,7 δισ. ευρώ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής όμως θα ανακοινώσει το σύνολο των κεφαλαιακών αναγκών, αλλά και το ύψος της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Κύκλοι της τράπεζας ανέφεραν πάντως ότι, ακόμη και αν η τράπεζα προχωρήσει σε πώληση παγίων ή αναδιάταξη του ενεργητικού της, οι κινήσεις αυτές δεν θα επηρεάσουν τα χρήματα που απαιτούνται για την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών.
Από την πλευρά της, προσπάθεια ώστε να διατηρήσει η Eurobank τον ιδιωτικό χαρακτήρα της κάνει η διοίκηση της τράπεζας απευθυνόμενη σε κάθε δυνατή πηγή άντλησης κεφαλαίων, ακόμη και στο προσωπικό της. Στόχος είναι να συγκεντρωθούν κεφάλαια περίπου 450 εκατ. ευρώ, με τα οποία η διοίκηση της τράπεζας εκτιμά ότι θα καλυφθεί η απαιτούμενη συμμετοχή 10% στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, ώστε να αποτραπεί με αυτόν τον τρόπο η πλήρης κρατικοποίησή της. Η προσπάθεια είναι δύσκολη και τα ίδια τα στελέχη της διοίκησης της τράπεζας που ανέλαβαν την πρωτοβουλία αναγνώριζαν ότι οι πιθανότητες επιτυχίας της είναι λίγες. Και αυτό γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος και τα κεφάλαια -βεβαίως- δυσεύρετα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου