Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013

Νέα «βουτιά» στις οικοδομικές άδειες

Συνέχισε και τον Οκτώβριο του 2012 τη φθίνουσα πορεία ο αριθμός των εκδοθείσων αδειών στην οικοδομή, φτάνοντας το 42,7%.
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά το μήνα Οκτώβριο 2012 το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.506 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 276,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.077,3 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 42,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 32,4% στην επιφάνεια και κατά 27,0 % στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011.
Το μέγεθος Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 1.487 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 259,7 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.006,0 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 43,1 % στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 35,7% στην επιφάνεια και κατά 30,8% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011.
Αντίστοιχα το μέγεθος της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα Οκτώβριο 2012, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 19 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 16,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 71,3 χιλιάδες m3 όγκου.
Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Οκτώβριο 2012 , είναι 6,6%.
Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Νοέμβριο 2011 έως τον Οκτώβριο 2012, το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 26.127 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 4.754,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 18.500,3 χιλιάδες m3 όγκου.
Παρατηρήθηκε δηλαδή, μείωση κατά 31,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 31,2% στην επιφάνεια και κατά 29,2 % στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Νοεμβρίου 2010- Οκτωβρίου 2011.
Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Νοεμβρίου 2011- Οκτωβρίου 2012 η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 31,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 32,3% στην επιφάνεια και κατά 30,5% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Νοεμβρίου 2010- Οκτωβρίου 2011.
Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την
ανωτέρω περίοδο, είναι 4,4%.
Το δεκάμηνο Ιανουαρίου- Οκτωβρίου 2012, η συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 32,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 26,8% στην επιφάνεια και κατά 24,7%
στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο δεκάμηνο του έτους 2011.
Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 33,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 28,5% στην επιφάνεια και κατά 26,6% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου- Οκτωβρίου 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου