Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2012

Τι να προσέξουν οι φορολογούμενοι

Τον "γρίφο" της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος καλούνται να λύσουν οι φορολογούμενοι μέχρι την προθεσμία της 16ης Ιουλίου. Η υποχρεωτική υποβολή μέσω διαδικτύου από φέτος για τους μισθωτούς με εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ, η επιβολή των τεκμηρίων διαβίωσης και οι αλλαγές στην οικονομική τους κατάσταση (ανεργία, κ.λπ.) αυξάνουν τους κινδύνους λαθών και κατ’ επέκταση ανοίγουν τον δρόμο της ταλαιπωρίας με την Εφορία.
Προς αποφυγήν λαθών, λοιπόν, το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε εγκυκλίους με τις οποίες δίνει απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα. Ας δούμε τι πρέπει να προσέξουμε:

- Ποιοι εξαιρούνται από την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος;
Από την υποχρέωση της ηλεκτρονικής υποβολής, μέσω διαδικτύου, της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, εξαιρούνται οι υπόχρεοι που αποκτούν εισοδήματα από συντάξεις, ανεξαρτήτως ποσού, εκτός κι αν αποκτούν παράλληλα και εισοδήματα από ατομική επιχείρηση (εμπορική ή γεωργική), από ελευθέριο επάγγελμα ή μετέχουν σε νομικά πρόσωπα της παραγρ. 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ.
- Τι γίνεται με τους συζύγους;
Στις περιπτώσεις υπόχρεων συζύγων, όταν ένας εκ των δύο είναι συνταξιούχος, είτε ο σύζυγος είτε η σύζυγος, η κοινή φορολογική τους δήλωση μπορεί να υποβληθεί σε έντυπη μορφή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. Η δυνατότητα αυτή δίνεται στο ζευγάρι υπόχρεων ανεξαρτήτως ποσού εισοδήματος, ακόμη και στις περιπτώσεις που ο συνταξιούχος έχει και εισοδήματα από ακίνητα ή από κινητές αξίες, ή είναι αγρότης ειδικού καθεστώτος. Η μόνη περίπτωση κοινής δήλωσης συζύγων που υποχρεωτικά υποβάλλεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, είναι όταν ένας εκ των δύο αποκτά εισοδήματα από ατομική επιχείρηση ή από αγροτική εκμετάλλευση (αγρότης κανονικού καθεστώτος) ή από ελευθέριο επάγγελμα ή μετέχει σε νομικό πρόσωπο της παραγρ. 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ. (Ο.Ε., Ε.Ε., κοινοπραξία, κοινωνία, αστική εταιρεία).

- Ποιες είναι οι προϋποθέσεις απαλλαγής ανέργου από την επιβολή της έκτακτης εισφοράς; Να λαμβάνει επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, ή να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο των ανέργων του εν λόγω οργανισμού για τουλάχιστον δώδεκα συνεχόμενους μήνες, ούτως ώστε να χαρακτηρίζεται μακροχρόνια άνεργος. Να μην έχει κατά την χρήση 2012 πραγματικά εισοδήματα άλλης πηγής, εκτός από μισθωτές υπηρεσίες.


- Στις συμπληρωματικές δηλώσεις δηλώνονται αποδείξεις; Στις περιπτώσεις που υποβάλλονται συμπληρωματικές δηλώσεις για το οικονομικό έτος 2011, δεν συμπληρώνεται ο κωδικός 049, δεδομένου ότι από τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε όπως ισχύουν για το συγκεκριμένο έτος, δεν επιτρέπεται προσκόμιση αποδείξεων με την συμπληρωματική δήλωση.

-Έχω υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής αλλά δεν έχω κλειδάριθμο. Τι κάνω; Για όσους έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν σε ηλεκτρονική μορφή την φορολογική τους δήλωση και δεν είναι ήδη πιστοποιημένοι χρήστες του TAXISNET, δεν απαιτείται η προσέλευση στις Δ.Ο Υ. για την έκδοση κλειδαρίθμων, διότι η Γ.Γ.Π.Σ. ήδη αποστέλλει με συστημένη επιστολή τους απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης, προκειμένου να υποβάλουν τη δήλωσή τους μέσω διαδικτύου.

- Ο εργοδότης μου, μου χρωστάει δεδουλευμένα από το 2011. Πότε θα δηλώσω τις συγκεκριμένες αποδοχές; Αν ο δικαιούχος εισπράττει καθυστερημένα δεδουλευμένες αποδοχές, σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, λόγω έκδηλης οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη του και εφόσον έγινε επίσχεση της εργασίας από τους μισθωτούς ή αν ο εργοδότης κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης, χρόνος απόκτησης αυτών των αποδοχών είναι ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται..


- Πώς φορολογούνται τα εισοδήματα δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό; Ως καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, υποκείμενο σε φόρο, των υπαλλήλων του υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών που υπηρετούν στο εξωτερικό, λαμβάνεται ποσό ίσο με το καθαρό ποσό αποδοχών τις οποίες αυτοί θα έπαιρναν αν υπηρετούσαν στο εσωτερικό. Ολόκληρο το "επιμίσθιο αλλοδαπής" που λαμβάνουν τα ανωτέρω πρόσωπα εξαιτίας της υπηρεσίας τους στο εξωτερικό απαλλάσσεται του φόρου και συνεπώς κατά την καταβολή του δεν θα διενεργείται παρακράτηση φόρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου