Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2012

Σοκ για τις συντάξεις γυναικών!

Διπλή ανατροπή στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των γυναικών που πρωτοασφαλίστηκαν στο ΙΚΑ μέχρι το 1992 φέρνει μια νέα ερμηνευτική εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας, καθώς από τη μια βάζει φρένο στη μείωση της σύνταξης το 30%, αλλά ταυτόχρονα «καταργεί» τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν πλασματικά χρόνια αν δεν συμπληρώνουν τα 4.500 «ένσημα»!

Με την υπηρεσιακή εγκύκλιο του υπουργείου:
Καθορίζεται στο 30% το ανώτατο ποσοτό μείωσης της σύνταξης για όσες ασφαλισμένες αποχωρούν πρόωρα σε ηλικίες 55-60 ετών (με κανονικό όριο ηλικίας το 65ο έτος). Σύμφωνα με την εγκύκλιο, μια ασφαλισμένη παίρνει μειωμένη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ορίζει ο νόμος 3863/10 όταν η ίδια συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας. Για παραδειγμα, ασφαλισμένη (πριν από το 1992) στο ΙΚΑ που είναι σήμερα 55 ετών δικαιούται μειωμένη σύνταξη όταν κλείσει το 57ο έτος, δηλαδή το 2014. Την ίδια χρονιά το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη είναι 64. Ο νόμος ορίζει ότι το ποσοστό μείωσης της σύνταξης είναι 0,5% για κάθε μήνα (ή 6% για κάθε χρόνο) που υπολείπεται από το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη. Ετσι, η ασφαλισμένη του παραδείγματος όταν κάνει τα χαρτιά της για σύνταξη στα 57 θα απέχει 7 χρόνια από το 64ο έτος. Αν δεν γινόταν η διευκρίνιση η μείωση της σύνταξης θα ήταν 42% (7Χ6%). Με τη διευκρινιστική εγκύκλιο όμως, η μείωση στις πρόωρες συντάξεις των γυναικών θα σταματά στο 30%.
Καταργείται η δυνατότητα να εξαγοράσουν από 5 έως 7 έτη για να μπορέσουν να συνταξιοδοτηθούν με τα νέα αυξημένα όρια ηλικίας για πλήρη σύνταξη.Για παράδειγμα ο νόμος λέει ότι όσοι ασφαλισμένοι βγαίνουν στη σύνταξη με τις νέες προϋποθέσεις μπορούν να εξαγοράσουν χρόνο ασφάλισης, αρκεί να έχουν από την 1-1-2011 και μετά τουλάχιστον 12 πραγματικά έτη ασφάλισης. Η εγκύκλιος όμως ερμηνεύει διαφορετικά το νόμο, καθώς λέει ότι ακόμη και στην περίπτωση που μια ασφαλισμένη βγαίνει στη σύνταξη με αυξημένο όριο ηλικίας (από τα 60 στα 65), εντούτοις δεν θα έχει δικαίωμα να αναγνωρίσει 5 έως 7 χρόνια ασφάλισης, αλλά θα πρέπει να καλύψει τυχόν κενά ως τα «4.500 ένσημα» εξαγοράζοντας τους περιορισμένους χρόνους (μητρότητα, άδεια, κ.α) που ισχύουν με το ν.2084/92Παραδείγματα:

* Aσφαλισμένη που συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας τον 3ο/του 2012 και το 60ο έτος της ηλικίας τον 3ο/του 2017, θεμελιώνει δικαίωμα μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος με τη συμπλήρωση του 57ου έτους της ηλικίας (3ος/του 2014) και
πλήρη με τη συμπλήρωση του 65ου έτους (3ος/του 2022). Στην περίπτωση που υποβάλει αίτηση για μειωμένη σύνταξη σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή από τον 3ο/του 2014 (με τη συμπλήρωση, δηλαδή, του 57ου έτους της ηλικίας της) μέχρι τον 3ο/του 2017 (δηλαδή, μέχρι τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας της), το ποσοστό μείωσης για την ίδια θα ανέρχεται στο 30%.

* Aσφαλισμένη που συμπληρώνει το 60ο έτος της ηλικίας τον Απρίλιο του 2014, θεμελιώνει δικαίωμα πλήρους σύνταξης όταν γίνει 64 ετών, δηλαδή τον Απρίλιο του 2018. Αν όμως θελήσει να «φύγει» με μειωμένη σύνταξη μπορεί να το κάνει ακόμη και τώρα με μείωση 30%, ακόμη και αν η σημερινή της ηλικία (58) απέχει 8 χρόνια από το πλήρες όριο ηλικίας βάσει του οποίου θα υπολογιζόταν μια μείωση σύνταξης κατά 48% (8Χ6%).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου