Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2010

Ένας στους τέσσερις δουλεύει ανασφάλιστος

Αύξηση της μερικής και της εκ περιτροπής απασχόλησης, καθώς και ότι ο ένας στους τέσσερις εργαζομένους δουλεύει ανασφάλιστος, έδειξαν οι έλεγχοι του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία δράσης εννεαμήνου και γ' τριμήνου 2010 του ΣΕΠΕ, που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Πέμπτη.

Ανασφάλιστοι εργάζονται το 25% των εργαζομένων, όπως απέδειξαν οι έλεγχοι που πραγματοποίησαν τα μεικτά κλιμάκια ελέγχου από το ΣΕΠΕ και την ΕΥΠΕΑ (ΙΚΑ), που ενεργοποίησε από τις αρχές του χρόνου το υπουργείο Εργασίας.

Κατά την περίοδο Φεβρουαρίου - Σεπτεμβρίου διενεργήθηκαν συνολικά 22.573 έλεγχοι (που αντιπροσωπεύουν το 2,2% των ελληνικών επιχειρήσεων) και επιβλήθηκαν πρόστιμα της τάξεως των 7.902.000 ευρώ μόνο από την ΕΥΠΕΑ, ενώ διαπιστώθηκαν 2.924 παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας. Η πλειονότητα των αδήλωτων εργαζομένων ανήκει, σύμφωνα με την έκθεση του ΣΕΠΕ, στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (άνεργοι, αυτοαπασχολούμενοι, εποχικοί και μετανάστες), οι οποίες δεν έχουν δύναμη να διαπραγματευτούν τους όρους και τις συνθήκες της εργασίας τους.

Το ποσοστό της αδήλωτης εργασίας παρουσίασε μικρή μείωση σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2010. Από 27%-28% που ήταν από το Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο του 2010, κινήθηκε στο 24,4% το Μάιο, 22,5% τον Ιούνιο και 24,4% τον Αύγουστο του 2010.

Αυξημένες εμφανίζονται και οι συμβάσεις μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης, σε σχέση με τις συμβάσεις πλήρους απασχόλησης.Κατά το α' εννεάμηνο του έτους, κατατέθηκαν συνολικά 609.760 νέες συμβάσεις, από τις οποίες οι 400.561 αφορούν συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, 168.164 μερικής απασχόλησης και 41.035 εκ περιτροπής απασχόλησης. Έγιναν συνολικά 15.577 μετατροπές συμβάσεων, από τις οποίες οι 11.767 μετατράπηκαν σε μερική απασχόληση (75,54%), οι 3.455 σε εκ περιτροπής (22,18%) με συμφωνία εργαζόμενου - εργοδότη, ενώ οι 355 (2,27%) μεταβλήθηκαν σε εκ περιτροπής, με μονομερή απόφαση του εργοδότη.

Ανάλογη τάση παρατηρείται και στην κατάσταση των νέων προσλήψεων και των μετατροπών των συμβάσεων κατά το τρίμηνο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου. Στο γ' τρίμηνο του τρέχοντος έτους, 86.116 επιχειρήσεις κατέθεσαν 126.136 νέες συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, 59.225 μερικής απασχόλησης και 14.090 εκ περιτροπής απασχόλησης, ενώ μετατράπηκαν 4.329 από πλήρη σε μερική, 1.637 από πλήρη σε εκ περιτροπής με συμφωνία εργαζόμενου - εργοδότη και 295 από πλήρη σε εκ περιτροπής, με μονομερή απόφαση του εργοδότη.

Είναι αξιοσημείωτο δε, ότι, κατά το 2010, το ΣΕΠΕ πραγματοποίησε, παρά τη μείωση του προσωπικού του, μεγαλύτερο κατά 11,17% αριθμό ελέγχων σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009. Αυξημένα κατά ποσοστό 26,12% σε σχέση με το 2009 και 26,96% σε σχέση με το 2008 είναι και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν, ενώ αύξηση εμφανίζουν οι μηνυτήριες αναφορές που υποβλήθηκαν από τους επιθεωρητές, αλλά και οι εργατικές διαφορές που επιλύθηκαν μέσω της συμφιλιωτικής διαδικασίας (2,53% σε σχέση με πέρυσι και 24,83% σε σχέση με το 2008).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου