Πέμπτη, 17 Μαΐου 2012

Να αναθεωρηθεί...

Oι πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών πιστοποιούν ότι η Πολιτεία νοσεί. Αυξάνονται οι ενδείξεις ότι το ισχύον Σύνταγμα δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καιρών.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, με περιορισμένες εξουσίες, στερημένος πάσης ουσιαστικής αρμοδιότητας, μόνο Ρυθμιστής του Πολιτεύματος δεν είναι. Αντιθέτως, οι Πρωθυπουργοί είναι από μόνοι τους φορείς πάσης εξουσίας με τους βουλευτές υποτακτικούς στα κελεύσματα του Αρχηγού τους.
Το ισχύον Σύνταγμα πρέπει να αναθεωρηθεί. Η ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του Προέδρου, ο επαναπροσδιορισμός των εξουσιών του Πρωθυπουργού, η ενίσχυση του ρόλου των βουλευτών με παράλληλη καθιέρωση του ασυμβίβαστου μεταξύ βουλευτού και υπουργού είναι τα ελάχιστα προαπαιτούμενα για την ανασυγκρότηση του κράτους. Η σοβούσα κρίση μπορεί να γίνει αφετηρία εκσυγχρονισμού της χώρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου