Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

Δεν γλιτώνουν το χαράτσι ούτε οι άνεργοι !

Χωρίς εξαιρέσεις και με την απειλή ότι θα κόψουν το ρεύμα και θα εντάξουν στη μαύρη λίστα της Εφορίας όσους δεν πληρώσουν, ενεργοποιεί η κυβέρνηση το ειδικό τέλος ακινήτων. Περισσότερα από 5,079 εκατομμύρια ακίνητα που έχουν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (οικιακή ή εμπορική) μπαίνουν στο στόχαστρο του υπουργείου Οικονομικών και οι χρήστες τους, ιδιοκτήτες - ενοικιαστές, επιβαρύνονται έως και 16 ευρώ ανά τ.μ. ανάλογα με την τιμή ζώνης της περιοχής που βρίσκονται σε όλη την χώρα.
Το… τσουνάμι της εισφοράς παρασύρει και τις ευπαθείς ομάδες (πολύτεκνους, άνεργους, ανάπηρους) που θα κληθούν να πληρώσουν 0,50 ευρώ ανά τ.μ. εφόσον έχουν ακίνητο σε τιμή ζώνης που δεν ξεπερνά τα 3.000 τ.μ. Αν κάποιος, όμως, άνεργος κατοικεί στη Γλυφάδα ή το Παλαιό Φάληρο που η τιμή ζώνης ξεπερνά τα 3.000 ευρώ ανά τ.μ. τότε θα πληρώσει κανονικά με συντελεστή 14 και 12 ευρώ ανά τ.μ.
Ωστόσο υπάρχουν εξαιρέσεις και αφορούν σε ακίνητα του Ελληνικού Δημοσίου, δήμων, κοινοτήτων, της Εκκλησίας (Ναούς, Μονές κ.λπ.), σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών κ.λπ.
Η τροπολογία που κατατίθεται σήμερα στην Βουλή, δεν ακολουθεί τις δηλώσεις των επιτελών της κυβέρνησης της τελευταίες ημέρες μετά την ανακοίνωση στη ΔΕΘ, καθώς ο ανώτερος συντελεστής θα είναι μεγαλύτερος των 10 ευρώ, δεν εξαιρούνται ευπαθείς ομάδες, θα επιβαρυνθούν οι ενοικιαστές και θα ληφθεί υπόψιν η παλαιότητα των ακινήτων.Ειδικότερα από το υπουργείο Οικονομικών επισημαίνονται τα εξής:
1. Σε ποιον επιβάλλεται
Το τέλος επιβάλλεται στον κύριο του ακινήτου ή στον επικαρπωτή. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας βαρυνόμενοι είναι οι συνιδιοκτήτες κατά το λόγο της συμμετοχής καθενός από αυτούς. Υπόχρεος για την καταβολή είναι ο χρήστης του ακινήτου, ο οποίος το καταβάλλει μαζί με τον λογαριασμό κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Αν ο χρήστης είναι μισθωτής (ενοικιαστής) με την καταβολή επέρχεται αυτοδικαίως συμψηφισμός με οφειλόμενα ή μελλοντικά μισθώματα.
2. Έχει ληφθεί πρόνοια για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, πολύτεκνους, επιδοτούμενους ανέργους και ανάπηρους;
Φυσικά. Είναι προφανές ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το τέλος να είναι απολύτως αναλογικό. Ειδικότερα, για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, εισάγεται ειδικός συντελεστής προσδιορισμού του τέλους (0,5 ευρώ), ανεξάρτητα από τον χρόνο δόμησης του ακινήτου (και εφόσον αυτό βρίσκεται σε περιοχή τιμής ζώνης κάτω των 3.000 ευρώ ανά τ.μ.), εφόσον πρόκειται για ακίνητο που ιδιοκατοικείται από πολύτεκνο, άνεργο επιδοτούμενο από τον ΟΑΕΔ (1/1-31/8 για το 2011 ή 1/1-30/4 για το 2012), ή άτομο ανάπηρο ή βαρυνόμενο φορολογικά από ανάπηρο.
3. Πώς υπολογίζεται
Για τον υπολογισμό του τέλος λαμβάνεται υπόψη το ύψος της τιμής ζώνης (με βάση τα οποία λογίστηκε το τέλος ακίνητης περιουσίας στο ακίνητο), το εμβαδό του ακινήτου, συντελεστής προσδιορισμού του τέλους σε ευρώ ανά τ.μ., καθώς και συντελεστής προσαύξησης, αντιστρόφως ανάλογος προς την παλαιότητα του ακινήτου.
4. Ποια ακίνητα απαλλάσσονται από την καταβολή του
Ταυτίζονται με τις απαλλαγές που προβλέπονται στο νόμο (παρ. 7, άρ. 24, ν. 2130/1993) και αφορούν σε ακίνητα πουν ανήκουν σε: Ελληνικό Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, Ναούς, Ιερές Μονές, φιλανθρωπικά ιδρύματα, ημεδαπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αθλητικά σωματεία, νεκροταφεία, μουσεία κ.λπ.
5. Σε τι είδους ακίνητα επιβάλλεται
Επιβάλλεται πάνω στις δομημένες επιφάνειες που ηλεκτροδοτούνται για οικιακή ή εμπορική χρήση και οι οποίες αποτελούν την βάση και για το τέλος της ακίνητης περιουσίας υπέρ των Ο.Τ.Α. (άρ. 24, ν. 2130/1993).
6. Πώς γίνεται ο υπολογισμός του
Με την εφαρμογή δέκα συντελεστών, από 0,5 (για τις ευπαθείς ομάδες) έως και 16 ευρώ (για πολύ ακριβές περιοχές) ανά τετραγωνικό μέτρο, ανάλογα με την τιμή ζώνης στην οποία βρίσκεται το ακίνητο και την εφαρμογή συντελεστή προσαύξησης για τα νεόδμητα κτίρια.
7. Πώς εξασφαλίζεται η εισπραξιμότητα
Το θέμα της εισπραξιμότητας του τέλους κατέστησε επιβεβλημένη την ανάγκη επιβολής του με βάση τα δεδομένα των μηχανογραφικών καταστάσεων της ΔΕΗ.
8. Πώς καταβάλλεται
Το ειδικό έκτακτο τέλος συνεισπράττεται από τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος ως εξής:
- για το 2011 σε δύο ισόποσες δόσεις από τον Οκτώβριο του 2011 μέχρι τον Ιανουάριο του 2012,
- για το 2012 σε τέσσερις ισόποσες δόσεις από τον Μάιο μέχρι τον Δεκέμβριο 2012.
9. Υπάρχουν κυρώσεις αν δεν καταβληθεί;
Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το τέλος, η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος προβαίνουν στη διακοπή του ρεύματος και δεν το επαναχορηγούν μέχρι την εξόφλησή του. Αν δεν ζητηθεί η επαναχορήγηση ρεύματος, η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές, αφού διαγράψουν τον υπόχρεο συνδρομητή ενημερώνουν το Ελληνικό Δημόσιο, ώστε να μεριμνήσει για την είσπραξη του οφειλόμενου τέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα για την Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). Η αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος δεν επιτρέπεται αν δεν εξοφληθεί προηγουμένως το ειδικό τέλος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου