Σάββατο, 3 Μαρτίου 2012

Ψαλίδι 20% στους μισθούς των δημ. υπαλλήλων αν αποτύχουν στο τριπλό τεστ

Ψαλίδι" έως και 20% στις μηνιαίες αποδοχές τους περιμένει τους δημοσίους υπαλλήλους που θα αποτύχουν στο τριπλό τεστ αποδοτικότητας που πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή από το β' εξάμηνο του τρέχοντος έτους.
Παράλληλα προωθείται η δημιουργία μονάδων μέτρησης της παραγωγικότητας σε κάθε φορέα του δημοσίου τομέα, που θα αναλάβουν, σε συνεργασία με την εκάστοτε πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία του οικείου υπουργείου ή του εποπτευόμενου προσώπου, να καθορίζουν τους στόχους που πρέπει να πετύχουν οι εργαζόμενοι.
Η προκρινόμενη μεθοδολογία για τη θέσπιση των δεικτών αξιολόγησης είναι εκείνη των σταθμισμένων αποτελεσμάτων, η οποία θα αφορά τη θεσμοθέτηση τριπλής διαδικασίας επιλογής.
Η πρώτη θα γίνεται από την ίδια τη δημόσια υπηρεσία, η δεύτερη από ειδικούς αξιολογητές που μπορεί να είναι και εξωτερικοί σύμβουλοι (ιδιώτες) και τέλος από πολίτες που συναλλάσσονται τακτικά με το Δημόσιο.
Η στάθμιση των αξιολογήσεων θα σώσει τον τελικό δείκτη επίδοσης της συγκεκριμένης υπηρεσίας.
Βασικότερα κριτήρια για τη βαθμολόγηση των υπαλλήλων θα είναι ο χρόνος ανταπόκρισης στα αιτήματα των πολιτών, η ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών, ο βαθμός ικανοποίησης των υποβληθέντων παραπόνων, το εύρος χρήσης των νέων τεχνολογιών και το κόστος διαχείρισης. Αυτοί είναι οι πέντε βασικοί δείκτες από την επίτευξη ή μη των οποίων θα κρίνεται η απόδοση προσωπικού και υπηρεσιών.
Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας θα συνδέεται αφενός με την ετήσια κρίση τους, αφετέρου δε με τη χορήγηση επιδόματος παραγωγικότητας.
Πολύ ψηλά θα είναι ο πήχυς για όσους διεκδικούν την αναρρίχησή τους στα ανώτερα δώματα της δημοσιοϋπαλληλικής ιεραρχίας, οι οποίοι, σύμφωνα με μια εισήγηση, θα υπογράφουν ειδική σύμβαση (συμβόλαια δράσης) από την υλοποίηση της οποίας θα εξαρτώνται οι συνολικές αποδοχές τους.
Το βέβαιο είναι ότι όποιοι δεν επιτύχουν ικανοποιητική βαθμολογία στα τεστ που θα υποβληθούν θα έχουν σοβαρές μισθολογικές απώλειες.
Δραστικές περικοπές στο ύψος των απολαβών τους θα έχουν και οι εναπομείναντες συμβασιούχοι, κυρίως οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Με τις νέες ρυθμίσεις του υπουργείου Οικονομικών δεν θα αναγνωρίζεται -ουσιαστικά- η προϋπηρεσία τους, κάτι που θα έχει άμεσες επιπτώσεις στη βαθμολογική και μισθολογική τους κατάσταση.
Σύμφωνα με αυτές, θα υπολογίζεται μια εμπειρία επτά ετών και όχι το σύνολο της απασχόλησής τους ως εκπαιδευτικοί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου