Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012

Με περισσότερες δόσεις η παρακράτηση αποδοχών

Σταδιακά, σε δόσεις, θα παρακρατούνται οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων που μειώνονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25%.
Με σχετική εγκύκλιο που εξέδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης, επισημαίνεται ότι με τις νέες διατάξεις, η μείωση στις αποδοχές του υπαλλήλου που ξεπερνά το 25% του συνόλου των αποδοχών του κατά τον τελευταίο μήνα, πριν από την έναρξη ισχύος του νέου μισθολογίου, είτε από την οργανική του θέση είτε από τη θέση στην οποία είναι αποσπασμένος, κατανέμεται σταδιακά.
Ετσι, πέραν της μείωσης 25% από 1-11-2011, επί των συνολικών αποδοχών που λάμβαναν οι δικαιούχοι κατά τον τελευταίο μήνα πριν από την έναρξη ισχύος του νέου μισθολογίου, η υπερβάλλουσα μείωση κατανέμεται ισόποσα σε χρονικό διάστημα 2 ετών από τη λήξη του πρώτου έτους εφαρμογής (30/10/2012), δηλαδή από 1η-11-2012.
Για παράδειγμα, έστω ότι υπάλληλος με το νέο μισθολόγιο έχει μείωση αποδοχών σε ποσοστό 40%. Στην περίπτωση αυτή:
- Από 1-11-2011, του περικόπτεται το 25% των συνολικών αποδοχών που λάμβανε τον Οκτώβριο του 2011.
- Η υπερβάλλουσα μείωση (15%) περικόπτεται κατά το ένα τρίτο (5%) από την 1η-11-2012, επιπλέον κατά 5% από 1η-11-2013 και ολόκληρη (επιπλέον 5%) από 1η-11-2014.
Συγκεκριμένα, επί των αποδοχών αν ο υπάλληλος λάμβανε πριν από την έναρξη του νέου μισθολογίου συνολικές αποδοχές 3.200 ευρώ και οι νέες αποδοχές του διαμορφώνονται στο ποσό των 1.719 ευρώ η μείωσή του υπερβαίνει το ποσοστό του 25% των αρχικών συνολικών αποδοχών του. Με την έναρξη ισχύος του νέου μισθολογίου (1η-11-2011) η περικοπή πραγματοποιείται ως εξής:
- από την 1η-11-2011 και για κάθε επόμενο μήνα θα του καταβάλλονται οι συνολικές αποδοχές που ελάμβανε τον Οκτώβριο του 2011 μειωμένες κατά 25%, δηλαδή 3.200 - 25% = 2.400 ευρώ,
- από την 1η-11-2012 και για κάθε επόμενο μήνα, θα καταβάλλονται οι αποδοχές (2.400 ευρώ), μειωμένες κατά το ένα τρίτο της υπερβάλλουσας μείωσης (που αντιστοιχεί σε ποσό 681 ευρώ), δηλαδή 2.173 ευρώ (2.400 - 227), το οποίο αποτελεί το ένα τρίτο της υπερβάλλουσας μείωσης)
- από την 1η-11-2013 και για κάθε επόμενο μήνα, θα καταβάλλονται οι αποδοχές (2.173 ευρώ), μειωμένες επιπλέον κατά το ένα τρίτο της υπερβάλλουσας μείωσης (227 ευρώ), δηλαδή 1.946 ευρώ (2.173 - 227 ευρώ, το οποίο αποτελεί το ένα τρίτο της υπερβάλλουσας μείωσης)
- από την 1η-11-2014 και εφεξής θα καταβάλλονται οι αποδοχές (1.946 ευρώ), μειωμένες κατά το τελευταίο ένα τρίτο της ανωτέρω μείωσης, δηλαδή 1.719 ευρώ (1.946 - 227), αποδοχές ένταξης στο νέο μισθολόγιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου