Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2011

Οι μισθοί στο Δημόσιο μετά τις περικοπές

Ξεκινά από τη μισθοδοσία του τρέχοντος μηνός η εφαρμογή του νέου μισθολογίου στο Δημόσιο, που προβλέπει κατάργηση των επιδομάτων και μεγάλες μειώσεις στις τελικές αποδοχές των περισσοτέρων υπαλλήλων.
Στους υψηλόμισθους οι μειώσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά, ώστε οι περικοπές άνω του 25% να «μοιραστούν» στα δύο επόμενα έτη.
Για παράδειγμα υπάλληλος ελάμβανε πριν από την έναρξη του νέου μισθολογίου συνολικές αποδοχές 3.200 ευρώ. Έστω ότι οι νέες αποδοχές του διαμορφώνονται πλέον στο ποσό των 1.719 (Μ.Κ. 4 του Γ βαθμού ΠΕ κατηγορίας). Επειδή η μείωση του υπερβαίνει το ποσοστό του 25% των αρχικών αποδοχών του, με την έναρξη ισχύος του νέου μισθολογίου (1-11-2011) θα γίνει περικοπή του 25% των αποδοχών που ελάμβανε. Δηλαδή οι νέες αποδοχές του θα διαμορφωθούν στο ποσό των 2.400 ευρώ. Η υπόλοιπη διαφορά (681 ευρώ) μέχρι τις νέες του αποδοχές (1.719) θα μειωθεί ισόποσα σε χρονικό διάστημα 2 ετών από το τέλος του πρώτου έτους εφαρμογής του νέου μισθολογίου, δηλαδή από 1-11-2012 και εφεξής, ως εξής:
Από 1-11-2011 έως 31-10-2012 λαμβάνει 2.400 ευρώ. Από 1-11-2012 έως 31-10-2013 λαμβάνει 2.059,50 ευρώ (2.400 –340,50). Από 1-11-2013 και εφεξής λαμβάνει 1.719 ευρώ (2.059,50 – 340,50)
Η εφαρμογή του νέου μισθολογίου περιγράφεται στην αναλυτική εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου που υπογράφτηκε από τον υφυπουργό Οικονομικών Φ. Σαχινίδη. Με το νέο μισθολόγιο καταργούνται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις και στη θέση τους προβλέπονται 4 επιδόματα (θέσης, ανθυγιεινό, παραμεθορίων περιοχών και τέκνων) που καταβάλλονται με προϋποθέσεις, ενώ καταργείται το επίδομα συζύγου. Για παράδειγμα, υπάλληλος με 2 παιδιά θα παίρνει επίδομα 70 ευρώ, με 3 παιδιά, 120 ευρώ, με 4 παιδιά, 170 ευρώ, κ.λπ.
Το επίδομα θέσης κυμαίνεται από 100 μέχρι 900 ευρώ, αλλά η χορήγησή του αφορά μόνον όσους είναι σε θέσεις διευθυντή. Το επίδομα παραμεθορίου είναι 150 ευρώ. Επίσης προβλέπεται η χορήγηση Κινήτρου Επίτευξης Στόχων στους υπαλλήλους με την προϋπόθεση ότι «πιάνουν» το 90% και πάνω του στόχου της υπηρεσίας τους.
Με όλα τα επιδόματα και το κίνητρο επίτευξης στόχων το ανώτατο όριο αποδοχών στο Δημόσιο δεν ξεπερνά τα 2.700 ευρώ (διευθυντής με 35ετία και πτυχίο πανεπιστημίου).
Η κατάταξη σε μισθολογικά κλιμάκια του υπηρετούντος προσωπικού, γίνεται με βάση τα χρόνια υπηρεσίας που αναλογούν στο νέο βαθμολόγιο.
Για παράδειγμα υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ, ο οποίος έχει συμπληρώσει 11 έτη κατά την 1-11-2011 και 1 μήνα υπηρεσίας και προϋπηρεσίας στο φορέα που υπηρετεί, θα ενταχθεί στο βαθμό Δ της κατηγορίας του. Για την ένταξη στο βαθμό αυτό απαιτείται ο υπάλληλος να έχει 9 έτη και μία ημέρα ως ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου