Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2011

To "κούρεμα" θα φέρει περιορισμό των δανείων

Toν περιορισμό του τραπεζικού δανεισμού θα φέρει το "κούρεμα" του ελληνικού χρέους, σύμφωνα με την τράπεζα Eurobank. Η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών και Προβλέψεων της τράπεζας προβλέπει τον περιορισμό της τραπεζικής δανειοδότησης προς την πραγματική οικονομία λόγω της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.
Όπως σημειώνεται σχετικά στην τριμηνιαία μελέτη για την παγκόσμια οικονομία και τις αγορές, τόσο η παροχή εγγυήσεων όσο και η ενδυνάμωση της κεφαλαιακής βάσης των τραπεζών είναι πιθανόν να επιβαρύνουν τα κρατικά δημοσιονομικά. Δεδομένου ότι οι σημερινές κεφαλαιοποιήσεις δεν καθιστούν ιδιαίτερα θελκτική την προσφορά νέων μετοχών, οι τράπεζες είναι πιθανόν να επιδιώξουν την ενίσχυση της κεφαλαιακής τους επάρκειας μέσω απομόχλευσης. Η στρατηγική αυτή αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά την τραπεζική χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομία.
Ωστόσο, οι αναλυτές σχολιάζουν ότι απαιτούνται επιμέρους λεπτομέρειες προκειμένου να επιτύχει το νέο σχέδιο μείωσης του ελληνικού χρέους μέσω της συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών. "Οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να παράσχουν ένα αξιόπιστο σχέδιο για τη μόχλευση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) μέσω της δημιουργίας οχημάτων ειδικού σκοπού, προκειμένου να πείσουν τις διεθνείς αγορές να επενδύσουν στο χρέος της Ευρωζώνης μέσω του EFSF".
Όσον αφορά στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η τράπεζα θεωρεί ότι η περαιτέρω συμμετοχή της στην αντιμετώπιση της κρίσης είναι σημαντική, κυρίως λόγω της απεριόριστης δυνατότητας για παρέμβαση στην αγορά.
Για την Ελλάδα, κατά τους αναλυτές, η απομείωση του ελληνικού χρέους μπορεί να μειώσει την αβεβαιότητα γύρω από τη δυναμική του και να ενισχύσει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Προς αυτή την κατεύθυνση σημειώνεται ότι η συμφωνία μεταξύ των δύο κομμάτων εξουσίας για κυβέρνηση εθνικής ενότητας θα συμβάλλει θετικά στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης της διεθνούς κοινότητας προς την Ελλάδα και θα επιταχύνει την προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου