Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2011

ΣΤΟ IΚΑ ΑΠΟ ΦΕΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ

Ασφάλιση στο ΙΚΑ για κύρια σύνταξη θα έχουν όσοι προσλαμβάνονται για πρώτη φορά από 1-1-2011 είτε ως μόνιμοι είτε ως συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο ή κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Εξαιρούνται όσοι… είχαν πάρει το ΦΕΚ του διορισμού τους μέχρι τις 31-12-2010, αλλά τοποθετούνται από 1-1-2011.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι της Βουλής, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, καθώς και οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που προσλαμβάνονται για πρώτη φορά από 01-01-2011 υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Εξαιρούνται επίσης της ασφάλισης στο ΙΚΑ και παραμένουν στην ασφάλιση του Δημοσίου όσοι είχαν προϋπηρεσία (με σύμβαση αορίστου, ή ορισμένου χρόνου, μετακλητοί, κ.λπ.) στο Δημόσιο, σε ΟΤΑ ή σε άλλο ΝΠΔΔ ή σε αντίστοιχες υπηρεσίες Κράτους-Μέλους της Ε.Ε.

Το ίδιο ισχύει και για τον/την υπάλληλο/λειτουργό που μετατάσσεται ή μεταφέρεται από άλλη δημόσια υπηρεσία.

Ασφάλιση ΙΚΑ θα έχουν και οι στρατιωτικοί που κατατάσσονται από 01-01-2011 και μετά, με τις εξαιρέσεις που ισχύουν πάντως για όσους είχαν προϋπηρεσία πριν το 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου