Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011

Κόβουν τις συντάξεις σε όσους αποχώρησαν για να γλιτώσουν την εφεδρεία!

Περικοπή του 25% της σύνταξης επιβάλλει η κυβέρνηση σε όσους αποχώρησαν από το Δημόσιο για να γλιτώσουν από την εφεδρεία και από τη μείωση του μισθού στο 60% για δυο χρόνια!
Η αιφνιδιαστική αυτή απόφαση έρχεται με εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Φιλ. Σαχινίδη και φέρνει τα πάνω κάτω για χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι, για να γλιτώσουν το προσυνταξιοδοτικό καθεστώς (εφεδρεία) με το 60% των αποδοχών τους για 2 χρόνια, επέλεξαν να πάρουν απευθείας σύνταξη! Η κυβέρνηση κατά το κοινώς λεγόμενο «τους τη φύλαγε στη γωνία».
Για να δικαιολογηθεί μάλιστα το σκεπτικό της εγκυκλίου χρησιμοποιείται διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 60 του Π.Δ. 169/2007 (κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων), σύμφωνα με το οποίο «σε περίπτωση που υπάλληλος αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης και έχει εισπράξει όταν ήταν στην ενέργεια αποδοχές που δεν δικαιούται, τα ποσά που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται, παρακρατούνται συμψηφιστικά με δόσεις από τη σύνταξή του ή από τη σύνταξη των μελών της οικογένειάς του σε περίπτωση μεταβίβασης της σύνταξης σ΄ αυτά. Το ποσό που παρακρατείται κάθε μήνα δεν μπορεί να υπερβεί το 1/4 της σύνταξης που καταβάλλεται».
Σε συνέχεια όσων λέει το άρθρο 60 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων θεωρείται στην εγκύκλιο «αυτονόητο» το ότι «αν ο υπάλληλος, παρότι πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 33 του ν. 4024/2011, δεν τεθεί για οποιονδήποτε λόγο σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, τότε η υπηρεσία κατά την συνταξιοδότησή του θα διενεργήσει αυτεπάγγελτα έλεγχο και θα προβεί, σε παρακράτηση από τη σύνταξή του των αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών κατά τη διάρκεια που ο υπάλληλος αυτός έπρεπε να τελεί σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα».
Ως «πραγματική συντάξιμη δημόσια υπηρεσία» νοείται:
α) Η υπηρεσία που έχει παρασχεθεί στο Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή σε ΟΤΑ (α’ και β’ βαθμού) με οποιαδήποτε σχέση εργασίας καθώς και η υπηρεσία που αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια, με βάση ειδικές διατάξεις (άρθρο 155 παρ. 4 του Υ. Κ.).
β) Η υπηρεσία που έχει διανυθεί στον ιδιωτικό ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, η οποία έχει ληφθεί υπόψη για τη μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου και είναι συντάξιμη (μπορεί δηλαδή να αξιοποιηθεί ασφαλιστικά – συνταξιοδοτικά είτε με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης είτε εφόσον πρόκειται για υπηρεσία που έχει διανυθεί με ασφάλιση σε χώρα - μέλος της Ε.Ε., με την εφαρμογή των Κοινοτικών Κανονισμών).
Δεν περιλαμβάνεται ωστόσο, η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται ως συντάξιμη με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1405/1983 (δηλαδή με την καταβολή συμπληρωματικής εισφοράς εξαγοράς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου