Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2010

Περιορισμένες οι ενστάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου για το ασφαλιστικό

Περιορισμένες ενστάσεις, που σε καμία περίπτωση δεν έχουν την βαρύτητα των διαφωνιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, διατυπώνει η Έκθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής επί του Ασφαλιστικού νομοσχεδίου.

Η βασική θέση που εκφράζεται είναι ότι δεν κωλύεται ο κοινός νομοθέτης, καταρχήν να μεταβάλλει, για το μέλλον, το σύστημα συνταξιοδότησης κατηγοριών ασφαλισμένων, ιδίως δε το ύψος των ασφαλιστικών παροχών, με γνώμονα την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος, ενόψει των εκάστοτε βιοτικών αναγκών που επικρατούν και των οικονομικών δυνατοτήτων των ασφαλιστικών οργανισμών.

Στην ένσταση που εκφράζεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο για τις συγχωνεύσεις φορέων κοινωνικής ασφάλισης, το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής επισημαίνει πως έχει κριθεί ότι δεν αντίκειται στο άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγματος η κατάργηση υγιούς και αυτοδιοικούμενου ειδικού ασφαλιστικού οργανισμού και η σύσταση νέου οργανισμού που δεν διοικείται από εκπροσώπους των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων, αλλά από εκπροσώπους του κράτους, ούτε η ενιαία αντιμετώπιση ασφαλισμένων και συνταξιούχων που τελούσαν υπό διαφορετικές συνθήκες, μετά την ενοποίηση ταμείων εύρωστων με ταμεία μη βιώσιμα.

Το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής συμφωνεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι τα ποσοστά αναπλήρωσης, δεν μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο απλής νομοθετικής εξουσιοδότησης (δηλαδή υπουργικής απόφασης) αλλά απαιτείται «ειδικός νόμος».

Όσον αφορά τα Επικουρικά Ταμεία και την διάταξη του νόμου που ορίζει ότι το κράτος δεν καλύπτει κανένα τρέχον ή μελλοντικό έλλειμμά τους, το Επιστημονικό Συμβούλιο επισημαίνει ότι το κράτος εκτός από την υποχρέωση άσκησης του ελέγχου νομιμότητας των πράξεών τους, είναι υποχρεωμένο να καλύπτει και τα ελλείμματα των Επικουρικών Ταμείων μέσω του κρατικού προϋπολογισμού.

Τέλος στο θέμα των χαμηλότερων αποδοχών των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής θέτει ως ερώτημα «ως προς το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η αμοιβή των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργαζόμενων θα είναι επιτρεπτό να είναι χαμηλότερη της νόμιμης, καθώς η απασχόλησή τους επί μακρόν, υπό τους ανωτέρω όρους εργασίας, είναι πιθανόν να θεωρηθεί ότι παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας».

Σημειώνεται ότι η συζήτηση του Ασφαλιστικού αρχίζει αύριο το απόγευμα στη Βουλή και η ΝΔ έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα θέσει θέμα συνταγματικότητας του νομοσχεδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου