Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

Βοήθεια στο Σπίτι' τέλος...

Με τροπολογία που κατατέθηκε αιφνιδιαστικά την Παρασκευή στον εφαρμοστικό νόμο αρμοδιότητας υπουργείων Υγείας και Εργασίας και ο οποίος ψηφίζεται στη Βουλή αύριο Τετάρτη, καταργούνται τα προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» και αντικαθίστανται από άλλο πρόγραμμα, το «κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων»...,
η χρηματοδότηση του οποίου θα καλύπτεται από ασφαλιστικές εισφορές, ενώ θα αναλάβουν να το υλοποιούν ιδιωτικές εταιρείες!!! Όσο για τους 3.800 εργαζόμενους σήμερα στα προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» δεν γίνεται καμιά αναφορά και απλώς πετιούνται στο δρόμο.
Συγκεκριμένα στη τροπολογία που εντάχθηκε στον εφαρμοστικό νόμο, προβλέπεται ότι στη Γενική Διεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα δημιουργηθεί μια νέα διεύθυνση που θα έχει τίτλο «Διεύθυνση κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων». Το νέο πρόγραμμα που θα αντικαταστήσει τα σημερινά, θα αφορά όλους τους συνταξιούχους όλων των ταμείων κύριας ασφάλισης. Επίσης στο πρόγραμμα της κατ’ οίκον φροντίδας μπορούν να συμμετέχουν και οι δικαιούχοι σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων του ΟΓΑ, οι συνταξιούχοι του ΝΑΤ και του Δημοσίου, καθώς και οι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων του υπουργείου Υγείας, υπό κάποιες προϋποθέσεις.
Τα κριτήρια με τα οποία θα επιλέγονται οι δικαιούχοι του νέου προγράμματος, θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση του υπουργού Εργασίας και θα έχουν να κάνουν με την ηλικία, το εισόδημα, την οικογενειακή κατάσταση, την κατάσταση της υγείας και την πρόσκαιρη ή μόνιμη εξάρτηση. Στους «ωφελούμενους» θα προσφέρεται οικιακή και νοσηλευτική φροντίδα.
Νέες εισφορές στους εργαζόμενους
Έχει σημασία να δούμε το πώς θα χρηματοδοτείται αυτό το νέο πρόγραμμα. Σύμφωνα λοιπόν με την τροπολογία, με ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας που θα ακολουθήσει, θα δημιουργηθεί στον προϋπολογισμό του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ειδικός κωδικός όπου θα μεταφερθούν από το Λογαριασμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, που τηρείται στο ΑΚΑΓΕ, οι σχετικοί πόροι χρηματοδότησης του προγράμματος. Επίσης από τη 1η Σεπτεμβρίου του 2012 θα θεσμοθετηθεί ειδική εισφορά ασφαλισμένων σε φορείς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας για τη χρηματοδότηση της παροχής κατ’ οίκον φροντίδας, για όσους συνταξιοδοτηθούν από 1ης Ιανουαρίου 2015 και μετά και ενταχθούν στο πρόγραμμα. Την ώρα δηλαδή που μειώνουν τους μισθούς και απαλλάσσουν τους εργοδότες από εισφορές, θα επιβάλλουν και επιπλέον ασφαλιστική εισφορά στους εργαζόμενους!
Δίνονται σε ιδιωτικές εταιρείες
Το νέο πρόγραμμα «κατ’ οίκον φροντίδα συνταξιούχων» δεν θα αναλάβουν να το υλοποιήσουν οι 3.800 εργαζόμενοι στα προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» και ας έχουν την εμπειρία. Αυτοί θα πεταχθούν στο δρόμο, μόλις λήξει η σύμβασή τους, η οποία έχει παραταθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2012.
Σύμφωνα με την τροπολογία, την υλοποίηση του προγράμματος θα αναλάβουν οι «πάροχοι». Ειδικότερα το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ προβλέπεται ότι «θα συνάπτει ειδικές συμβάσεις με παρόχους με τις οποίες αυτοί αναλαμβάνουν, έναντι καθορισμένης αμοιβής ανά ωφελούμενο, να παρέχουν υπηρεσίες κατ’ οίκον βοήθειας». Πάροχοι κατά την τροπολογία μπορούν να είναι:
- Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό κοινωνικής φροντίδας ή υγείας κατά τις καταστατικές τους διατάξεις
- Αμιγώς ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν στο σκοπό τους την κοινωνική ανάπτυξη ή πρόνοια ή συναφή προς τα ανωτέρω σκοπό κατά το οικείο καταστατικό.
- Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Κοινωνικής Φροντίδας του ν. 4019/2011 (Α’ 226).
- Επιχειρήσεις Δήμων των άρθρων 103 και 107 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).
- Επιχειρήσεις Περιφερειών των άρθρων 194 και του 198 ν. 3852/2010.
- Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου