Τρίτη, 10 Απριλίου 2012

Περισσότερες επιχειρήσεις «μεταναστεύουν» στη Βουλγαρία!

Κύμα μετακίνησης εδρών από τη Β. Ελλάδα ή ακόμη και ίδρυσης των ελληνικών επιχειρήσεων στη Βουλγαρία παρατηρείται τα δύο τελευταία χρόνια με τον αριθμό αυτών να φθάνει σήμερα τις 2.560, εκ των οποίων οι 880, που έχουν έδρα το Blagoevgrad, να έχουν συσταθεί το 2011. Περισσότερες επιχειρήσεις «μεταναστεύουν» στη Βουλγαρία Σύμφωνα τους επιχειρηματίες, η υψηλή φορολογία και ο οικονομικός μαρασμός των Ελλήνων οδήγησαν τους βορειοελλαδίτες στο να αναζητήσουν διέξοδο επιχειρηματικότητας στη γείτονα χώρα, με βασικά κίνητρα τη χαμηλή φορολογία (10% επί των κερδών), τα φτηνά εργατικά χέρια (ο μισθός ενός υπαλλήλου δεν ξεπερνά τα 300 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και των ασφαλιστικών εισφορών) και τα χαμηλά λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης. Ενδεικτικά αναφέρουν ότι, τα ενοίκια επαγγελματικής στέγασης κυμαίνονται από 150 έως 350 ευρώ στο κέντρο των μεγάλων πόλεων και από 100 έως 250 ευρώ στα περίχωρα, ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα. Τα δε αγροτικά τεμάχια πωλούνταν από 300 έως 500 ευρώ το στρέμμα και νοικιάζονται ετησίως από 50 ευρώ/στρέμμα. Μπορεί «ο δρόμος να μην είναι πάντα τόσο ρόδινος στη γείτονα χώρα» γι' αυτόν τον λόγο δημιουργήθηκε ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων - Εμπόρων Βουλγαρίας (ΣΕΒΕΒ), ο οποίος αποτελεί «μία στρατηγική κίνηση ώστε να φέρει προ των ευθυνών τους τη βουλγαρική κοινότητα και την κυβέρνηση για το αν θέλουν ή όχι μεγάλες επενδύσεις στην περιοχή τους, καθώς το θεσμικό πλαίσιο στη γειτονική χώρα είναι σχεδόν ανύπαρκτο», σύμφωνα με τον πρόεδροό της, Χάρη Ζία. Στο μεταξύ, την ίδια ώρα, μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας - Βουλγαρίας 2007 -2013 Ανταγωνιστικότητα & Ανθρώπινοι πόροι με τίτλο: "INTERREGIONAL MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES" , προωθείτε ένα μοντέλο διαχείρισης ανθρώπινων πόρων στις περιοχές των Σερρών και Blagoevgrad. Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπεται η δημιουργία δυο γραφείων, ένα στις Σέρρες και ένα στο Blagoevgrad, τα οποίο θα καταγράφουν, θα ενημερώνουν και θα συμβουλεύουν, είτε ανέργους είτε επιχειρηματίες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στις επιλέξιμες περιοχές του σχεδίου. Παράλληλα, από τα γραφεία αυτά θα υποστηρίζεται η προώθηση πιθανών συνεργασιών μεταξύ εταιριών των δυο πλευρών. Τα γραφεία αυτά θα υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιούνται και από εργοδότες ως χώροι προσωπικών συνεντεύξεων για εξεύρεση προσωπικού από τις βάσεις δεδομένων τους. Επιπλέον, τα δύο γραφεία θα διαθέτουν και μόνιμο εκθετήριο, όπου, οι εταιρίες θα μπορούν να εκθέτουν τα ίδια τα προϊόντα τους αλλά και τις υπηρεσίες τους με σκοπό την αύξηση των εξαγωγών και την τόνωση της εποχιακής απασχόλησης και στις δυο πλευρές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου